TẶNG NGAY PHIẾU MUA HÀNG TRỊ GIÁ 1.000.000 VND HOẶC 10KG CÀ PHÊ PHA MÁY ĐẶC BIỆT

Áp dụng: Dành cho các hóa đơn mua hàng trị giá từ 20.000.000 VND.

XEM MÁY TRỰC TIẾP TẠI : 638/45/4 LÊ TRỌNG TẤN , BÌNH HƯNG HÒA, BÌNH TÂN TỪ 8H-17H MỖI NGÀY

MÁY PHA CÀ PHÊ 1 GROUP

- 19.65%
Công suất pha: 90 - 100 ly/ngày
15.990.000
- 14.20%
Công suất pha: 100 - 120 ly/ngày
18.790.000
- 19.68%
Công suất pha: 250-300 ly/ngày
40.000.000
- 12.27%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
42.990.000
- 26.53%
Công suất pha: 120 - 150 ly/ngày
12.490.000
- 23.08%
Công suất pha: 50 - 70 ly/ngày
6.000.000
- 21.62%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
29.000.000
- 21.05%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
30.000.000
- 22.86%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
27.000.000
- 26.32%
Công suất pha: 250 - 300 ly/ngày
28.000.000

MÁY PHA CÀ PHÊ 2 GROUP

- 18.64%
Công suất pha: 400-450 ly/ngày
48.000.000
- 22.41%
Công suất pha: 350 - 400 ly/ngày
45.000.000
- 33.90%
Công suất pha: 300 - 500 ly/ngày
39.000.000
- 34.55%
Công suất pha: 300 - 350 ly/ngày
36.000.000
- 38.18%
Công suất pha: 350 -400 ly/ngày
34.000.000
- 29.09%
Công suất pha: 300 - 350 ly/ngày
39.000.000
- 41.82%
Công suất pha: 300 - 350 ly/ngày
32.000.000
- 46.84%
Công suất pha: 300 - 400 ly/ngày
42.000.000
- 8.99%
Công suất pha: 300 - 400 ly/ngày
81.000.000
- 7.82%
Công suất pha: 300 - 500 ly/ngày
71.900.000

SẢN PHẨM KHÁC

- 11.11%
Công suất pha: ly/ngày
4.000.000
- 13.33%
Công suất pha: 7.2-9kg/giờ; 2.5-3gr/giây ly/ngày
6.500.000
Công suất pha: ly/ngày
12.900.000
- 8.70%
Công suất pha: ly/ngày
21.000.000
Công suất pha: ly/ngày
10.000.000

HỖ TRỢ TRẢ GÓP QUA THẺ TÍN DỤNG/CÔNG TY TÀI CHÍNH

LÃI SUẤT CHỈ TỪ 0% THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

- 10.00%
Công suất pha: ly/ngày
3.600.000
- 48.72%
Công suất pha: ly/ngày
2.000.000