TẶNG NGAY PHIẾU MUA HÀNG TRỊ GIÁ 1.000.000 VND HOẶC 10KG CÀ PHÊ PHA MÁY ĐẶC BIỆT

Áp dụng: Dành cho các hóa đơn mua hàng trị giá từ 20.000.000 VND.

XEM MÁY TRỰC TIẾP TẠI : 638/45/4 LÊ TRỌNG TẤN , BÌNH HƯNG HÒA, BÌNH TÂN TỪ 8H-17H MỖI NGÀY

MÁY PHA CÀ PHÊ 1 GROUP

- 10.50%
Công suất pha: 90 - 120 ly/ngày
17.900.000,0
- 0.50%
Công suất pha: 90 - 120 ly/ngày
19.900.000,0
- 8.89%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
41.000.000,0
- 17.39%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
38.000.000,0
- 20.59%
Công suất pha: 100 - 150 ly/ngày
13.500.000,0
- 23.08%
Công suất pha: 80 - 100 ly/ngày
6.000.000,0
- 21.62%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
29.000.000,0
- 19.44%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
29.000.000,0
- 22.86%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
27.000.000,0
- 26.32%
Công suất pha: 250 - 300 ly/ngày
28.000.000,0

MÁY PHA CÀ PHÊ 2 GROUP

- 18.64%
Công suất pha: 400-450 ly/ngày
48.000.000,0
- 22.41%
Công suất pha: 300 - 350 ly/ngày
45.000.000,0
- 25.42%
Công suất pha: 300 - 500 ly/ngày
44.000.000,0
- 52.73%
Công suất pha: 300 - 350 ly/ngày
26.000.000,0
- 38.18%
Công suất pha: 350 -400 ly/ngày
34.000.000,0
- 41.82%
Công suất pha: 300 - 350 ly/ngày
32.000.000,0
- 41.82%
Công suất pha: 300 - 350 ly/ngày
32.000.000,0
- 59.49%
Công suất pha: 300 - 400 ly/ngày
32.000.000,0
- 11.24%
Công suất pha: 300 - 400 ly/ngày
79.000.000,0
- 3.85%
Công suất pha: 300 - 500 ly/ngày
75.000.000,0

SẢN PHẨM KHÁC

- 11.11%
Công suất pha: ly/ngày
4.000.000,0
Công suất pha: 7.2-9kg/giờ; 2.5-3gr/giây ly/ngày
6.200.000,0
Công suất pha: ly/ngày
12.900.000,0
- 8.70%
Công suất pha: ly/ngày
21.000.000,0
Công suất pha: ly/ngày
10.000.000,0

HỖ TRỢ TRẢ GÓP QUA THẺ TÍN DỤNG/CÔNG TY TÀI CHÍNH

LÃI SUẤT CHỈ TỪ 0% THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Công suất pha: ly/ngày
3.200.000,0
- 48.97%
Công suất pha: ly/ngày
1.990.000,0