TẶNG NGAY PHIẾU MUA HÀNG TRỊ GIÁ 1.000.000 VND HOẶC 10KG CÀ PHÊ PHA MÁY ĐẶC BIỆT

Áp dụng: Dành cho các hóa đơn mua hàng trị giá từ 20.000.000 VND.

XEM MÁY TRỰC TIẾP TẠI : 638/45/4 LÊ TRỌNG TẤN , BÌNH HƯNG HÒA, BÌNH TÂN TỪ 8H-17H MỖI NGÀY

MÁY PHA CÀ PHÊ 1 GROUP

15.890.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 1,000,000 ₫

18.690.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 1,000,000 ₫

- 5%
Giá rẻ duy nhất: 40.000.000 đ Giá thị trường: 42.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 3,000,000 ₫

- 18%
Giá rẻ duy nhất: 39.990.000 đ Giá thị trường: 49.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 0 ₫

- 32%
Giá rẻ duy nhất: 11.490.000 đ Giá thị trường: 17.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 1,000,000 ₫

- 29%
Giá rẻ duy nhất: 5.500.000 đ Giá thị trường: 7.800.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 22%
Giá rẻ duy nhất: 29.000.000 đ Giá thị trường: 37.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 24%
Giá rẻ duy nhất: 29.000.000 đ Giá thị trường: 38.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 23%
Giá rẻ duy nhất: 27.000.000 đ Giá thị trường: 35.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 34%
Giá rẻ duy nhất: 25.000.000 đ Giá thị trường: 38.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

MÁY PHA CÀ PHÊ 2 GROUP

- 19%
Giá rẻ duy nhất: 48.000.000 đ Giá thị trường: 59.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 0 ₫

- 22%
Giá rẻ duy nhất: 45.000.000 đ Giá thị trường: 58.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 0 ₫

- 34%
Giá rẻ duy nhất: 39.000.000 đ Giá thị trường: 59.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 35%
Giá rẻ duy nhất: 36.000.000 đ Giá thị trường: 55.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 38%
Giá rẻ duy nhất: 34.000.000 đ Giá thị trường: 55.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 29%
Giá rẻ duy nhất: 39.000.000 đ Giá thị trường: 55.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 42%
Giá rẻ duy nhất: 32.000.000 đ Giá thị trường: 55.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 47%
Giá rẻ duy nhất: 42.000.000 đ Giá thị trường: 79.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 0 ₫

- 12%
Giá rẻ duy nhất: 77.900.000 đ Giá thị trường: 89.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 5,000,000 ₫

- 9%
Giá rẻ duy nhất: 70.900.000 đ Giá thị trường: 78.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

SẢN PHẨM KHÁC

- 22%
Giá rẻ duy nhất: 3.490.000 đ Giá thị trường: 4.500.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 0 ₫

- 13%
Giá rẻ duy nhất: 6.500.000 đ Giá thị trường: 7.500.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 0 ₫

12.900.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 9%
Giá rẻ duy nhất: 21.000.000 đ Giá thị trường: 23.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 0 ₫

10.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

HỖ TRỢ TRẢ GÓP QUA THẺ TÍN DỤNG/CÔNG TY TÀI CHÍNH

LÃI SUẤT CHỈ TỪ 0% THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

- 26%
Giá rẻ duy nhất: 2.950.000 đ Giá thị trường: 4.000.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá ₫

- 59%
Giá rẻ duy nhất: 1.590.000 đ Giá thị trường: 3.900.000 đ

Giá giảm trực tiếp rẻ nhất thị trường

Quà tặng kèm Trị giá 0 ₫