breville
casadio
Nuova Simonelli
lacimbali
Expobar
Gemilai
uu dai
Mua trả góp máy pha cà phê
Sửa chữa bảo trì máy pha cà phê
Dịch vụ kinh doanh cà phê mang đi
- 15.08%
Công suất pha: 90 - 100 ly/ngày
16.900.000
- 18.41%
Công suất pha: 100 - 120 ly/ngày
19.500.000
- 18.24%
Công suất pha: 100 ly/ngày
13.900.000
- 23.08%
Công suất pha: 50 - 70 ly/ngày
6.000.000
- 44.67%
Công suất pha: ly/ngày
2.490.000
- 6.67%
Công suất pha: 7.2-9kg/giờ; 2.5-3gr/giây ly/ngày
7.000.000
- 2.50%
Công suất pha: 300 - 400 ly/ngày
39.000.000

Cà phê rang xay Mokafi

Cà Phê Rang Mộc Robusta Honey

Công suất pha: ly/ngày
160.000
- 11.11%
Công suất pha: ly/ngày
4.000.000
- 6.67%
Công suất pha: 7.2-9kg/giờ; 2.5-3gr/giây ly/ngày
7.000.000
Công suất pha: ly/ngày
10.000.000
Công suất pha: ly/ngày
12.900.000
- 36.84%
Công suất pha: ly/ngày
12.000.000
- 8.70%
Công suất pha: ly/ngày
21.000.000
khuyenmai
- 18.41%
Công suất pha: 100 - 120 ly/ngày
19.500.000
- 7.69%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
48.000.000
- 40.00%
Công suất pha: 100 ly/ngày
21.000.000
- 38.18%
Công suất pha: 350 -400 ly/ngày
34.000.000
- 34.55%
Công suất pha: 300 - 350 ly/ngày
36.000.000
- 13.04%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
40.000.000
- 7.57%
Công suất pha: 100 ly/ngày
34.200.000
- 46.84%
Công suất pha: 300 - 400 ly/ngày
42.000.000

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT MÁY