breville
casadio
Nuova Simonelli
lacimbali
Expobar
Gemilai
- 14.53%
Công suất pha: 250 - 300 ly/ngày , 50-60 ly/giờ ly/ngày
52.990.000
- 15.13%
Công suất pha: 90 - 100 ly/ngày
16.890.000
- 18.45%
Công suất pha: 100 - 120 ly/ngày
19.490.000
- 15.68%
Công suất pha: 250-300 ly/ngày
41.990.000
- 23.59%
Công suất pha: 120 - 150 ly/ngày
12.990.000
- 21.05%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
30.000.000
- 22.41%
Công suất pha: 350 - 400 ly/ngày
45.000.000
- 11.25%
Công suất pha: 300 - 400 ly/ngày
78.990.000
- 11.14%
Công suất pha: ly/ngày
24.880.000
- 20.67%
Công suất pha: ly/ngày
11.900.000
- 11.11%
Công suất pha: ly/ngày
4.000.000
- 13.47%
Công suất pha: 7.2-9kg/giờ; 2.5-3gr/giây ly/ngày
6.490.000
Công suất pha: ly/ngày
10.000.000
Công suất pha: ly/ngày
12.900.000
- 36.84%
Công suất pha: ly/ngày
12.000.000
- 8.70%
Công suất pha: ly/ngày
21.000.000
khuyenmai
- 12.27%
Công suất pha: 250-300 ly/ngày
42.990.000
- 15.13%
Công suất pha: 90 - 100 ly/ngày
16.890.000
- 18.45%
Công suất pha: 100 - 120 ly/ngày
19.490.000
- 23.08%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
30.000.000
- 41.82%
Công suất pha: 300 - 350 ly/ngày
32.000.000
- 21.62%
Công suất pha: 200 - 250 ly/ngày
29.000.000
- 29.09%
Công suất pha: 300 - 350 ly/ngày
39.000.000
- 7.82%
Công suất pha: 300 - 500 ly/ngày
71.900.000

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT MÁY