1.Điều kiện áp dụng:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI MÁY PHA đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm áp dụng trường hợp thanh toán sau hoặc trả hàng và tiền đối trường hợp thanh toán trước khi nhận hàng.

Sau khi nhận hàng, người mua kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa nếu sản phẩm không đảm bảo yêu cầu chất lượng, hư, vỡ khách hàng thông báo cho công ty trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được hàng. Công ty kiểm tra quy trình cung cấp và vận chuyển, đánh giá và thông báo đến khách hàng trong vòng 06 ngày kể từ ngày nhận được thông tin phản hồi

2.Điều kiện trả hàng

– Sản phẩm cung cấp không đúng chúng loại, model, số lượng theo yêu cầu nội dung hợp đồng hoặc đơn đặt hàng.

– Sản phẩm bị lỗi thuộc nhà sản xuất

– Sản phẩm bị lỗi hoặc hư hại trong quá trình vận chuyển

– Công ty đã thỏa thuận đồng ý cho người mua hàng trả lại hàng hóa

3.Không đồng ý trả hàng khi:

Công ty không đồng ý trả hàng trong trường hợp người mua ý đổi ý định mua hàng mà không có lý do chính đáng.

4.Yêu cầu khi trả hàng và phí vận chuyển:

Để hạn chế phát sinh liên quan đến trả hàng, người mua hàng cần gửi trả hàng hóa bao gồm toàn bộ sản phẩm, phụ kiện, hóa đơn, phiếu bảo hành… nếu có và sản phẩm hàng hóa phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng.

Phí trả hàng do bên mua hàng thanh toán hoặc hai bên đàm phán, thỏa thuận.

5.Hoàn tiền cho hàng trả lại:

Công ty sẽ hoàn tiền cho khách hàng trương trường hợp khách hàng đã thanh toán trước khi nhận hàng và đảm bảo các điều kiện sau:

+ Hàng hóa trả lại thuộc một trong các nguyên nhân tại mục 2.

+ Công ty kiểm tra hàng hóa trả lại đúng như các nguyên nhân trả hàng

+ Tình trạng hàng hóa đảm bảo theo nội dung mục 4.

– Thời gian hoàn tiền, hình thức hoàn tiền do hai bên đàm phán

– Tránh nhiệm của các bên:

+ Bên bán: Hoàn trả tiền theo quy định hoặc thỏa thuận

+ Bên mua: Hợp tác bên bán hoàn thành thủ tục hoàn trả hàng hóa, hóa đơn, chứng từ mua bán … theo quy định pháp luật.

6.Tranh chấp:

Nếu công ty và người mua hàng không tự thỏa thuận hình thức đổi trả hàng hóa và hoàn tiền. Khi đó căn cứ hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng hoặc các thỏa thuận…. bên mua có thể kiếu kiện lên cơ quan chức năng để giải quyết. Quyết định của Cơ quan chức năng là chung thẩm vì bên thua phải chịu các chi phí do kiếu kiện mà có.