fbpx

Xin quý khách cho biết mức độ hài lòng về dịch vụ của chúng tôi

Tiếp tục
Anh/chị có hài lòng với kĩ thuật viên về hướng dẫn vận hành máy móc chưa?
Anh/chị có hài lòng với kĩ thuật viên về hướng dẫn vệ sinh máy móc chưa?
Anh/chị có hài lòng với kĩ thuật viên về hướng dẫn xử lý sự cố cơ bản của máy móc chưa?
Anh/chị có hài lòng về thái độ của kĩ thuật viên trong quá trình lắp đặt không?
Quý khách vui lòng cup cấp hình ảnh để Thế Giới Máy Pha kích hoạt bảo hành.
Đơn hàng (Bắt buộc)
Ảnh sản phẩm
Anh/chị có góp ý gì về dịch vụ dành cho Thế Giới Máy Pha để tốt hơn.
08.99999.419